"Коледно колело на късмета" в магазини Мания

Общи условия и правила за играта „Коледно колело на късмета“ в магазини Мания

Играта се провежда в периода 24.12.2021 г. - 31.12.2021 г. включително. В играта могат да участват всички участници с дигитална карта ВИП клуб, част от лоялната програма на магазини MANIA. Организатор на играта е „Мания Тийм“ ЕАД, ЕИК BG202273925, седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ж.к. ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет. 2.

 

УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
Участието в играта е обвързано с покупка! В „Коледно колело на късмета“ могат да вземат участие всички лица, навършили 16 години, които са участници с дигитална карта ВИП клуб и са направили покупка в магазин MANIA на територията на страната в периода 24.12.2021 г. - 31.12.2021 г. на стойност минимум 30 лв. на един касов бон.
 
НАГРАДИ 
1. 10% отстъпка в Зона Love за находки – важи за дрехи и обувки от сектор Зона Love за находки 
2. 15% отстъпка в Зона Love за находки – важи за дрехи и обувки от сектор Зона Love за находки 
3. 20% отстъпка в Зона Love за находки – важи за дрехи и обувки от сектор Зона Love за находки
4. 1 бонус точка – бонус точката се отразява в дигиталната карта ВИП клуб 
5. 2 бонус точки – бонус точките се отразяват в дигиталната карта ВИП клуб 
6. Ваучер за 2 лв. – важи за outlet и други нови стоки в магазина. Не включва стоки втора употреба 
7. Ваучер за 3 лв. – важи за outlet и други нови стоки в магазина. Не включва стоки втора употреба.

 

МЕХАНИЗЪМ НА “КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА” 
Всеки клиент, регистриран във ВИП клуб, който направи покупка за минимум 30 лв. в описания период от физически магазини MANIA на територията на страната и навършил 16 години, може да участва в играта „Коледно колело на късмета“ за спечелване на една от изброените награди. За да вземе участие в „Коледно колело на късмета“, клиентът трябва да има валиден профил във ВИП клуб. След покупка на минимална стойност 30 лв. и използване на приложението ВИП клуб на каса, „Коледно колело на късмета“ ще се зареди автоматично на съответния профил на клиента. Клиентът има право в деня, в който е направил покупката да завърти „Коледно колело на късмета“ в приложението ВИП клуб. Наградата, спечелена от „Коледно колело на късмета“, може да се използва само в същия ден на спечелването и.* След завъртане и спечелване на съответна награда или отстъпка от „Коледно колело на късмета“, клиентът получава съобщение в мобилния app на телефона или таблета си от приложението ВИП клуб. Има 7 сектора с награди, разположени на „Коледно колело на късмета“. Посочените условия за участие в играта са еднакви и задължителни за всички участници. Замяна на спечелена награда с друга награда или паричната и равностойност е невъзможна! Наградите могат да се комбинират с други действащи отстъпки.
* Спечелените 1 или 2 бонус точки могат да се използват до: за настоящи потребители на приложението - 31.12.2021 г., а за нови,
направили регистрация в деня на покупката - 31.03.2022 г.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ
С участието си в Играта, участниците декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта. С предоставянето на личните си данни, дават съгласието си за обработването им при спазване нормативните изисквания на българското и европейско законодателство – Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR). С участието си в Играта, участниците се съгласяват да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. Организаторът на Играта се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни във връзка с играта да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използват личните данни на лицата само за целите, посочени в настоящите условия и правила. Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия.