"Колело на късмета" в магазини Мания

Общи условия и правила за играта „Колело на късмета“ в магазини Мания

Играта се провежда в периода 01.10.2021 г. - 31.10.2021 г. вкл. В играта могат да участват всички участници във ВИП клуб, част от лоялната програма на магазини MANIA. Организатор на играта е „Мания Тийм“ ЕАД, ЕИК BG202273925, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет. 2.

УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
Участието в играта е обвързано с покупка! В „Колело на късмета“ могат да вземат участие всички лица навършили 16 години, които са участници във ВИП клуб и са направили покупка в магазин MANIA на територията на страната в периода 01.10.2021 г. - 31.10.2021 г. на стойност минимум 25 лв. на един касов бон.
 
НАГРАДИ 
1. 10% отстъпка в Зона Love за находки – важи за дрехи и обувки от сектор Зона Love за находки 
2. 15% отстъпка в Зона Love за находки – важи за дрехи и обувки от сектор Зона Love за находки 
3. 20% отстъпка в Зона Love за находки – важи за дрехи и обувки от сектор Зона Love за находки
4. 15% допълнителна отстъпка на всичко в магазина – важи за всички нови стоки, outlet и second hand дрехи и обувки в магазина  
5. Ваучер за 3 лв. – важи за всички нови стоки, outlet и second hand дрехи и обувки в магазина 
6. Ваучер за 5 лв. – важи за всички нови стоки, outlet и second hand дрехи и обувки в магазина 
7. Модна находка по избор – важи за 1 брой дреха втора употреба. Изборът може да бъде направен от всички зали на магазина. 

МЕХАНИЗЪМ НА “КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА” 
Всеки клиент, регистриран във ВИП клуб, които направи покупка за минимум 25 лв. в описания период от физически магазини MANIA на територията на страната и навършил 16 години, може да участва в играта „Колело на късмета“ за спечелване на една от изброените награди. За да вземе участие в „Колело на късмета“, клиентът трябва да има валиден профил във ВИП клуб. След покупка на минимална стойност 25 лв. и използване на приложението ВИП клуб на каса, „Колело на късмета“ ще се зареди автоматично на съответния профил на клиента. Клиентът има право веднага да завърти „Колело на късмета“ в приложението ВИП клуб или в рамките на периода на кампанията, след като влезе в профила си във ВИП клуб. След завъртане и спечелване на съответна награда или отстъпка от „Колело на късмета“, клиентът получава съобщение в мобилния app на телефона или таблета си от приложението ВИП клуб. Има 7 сектора с награди разположени на „Колело на късмета“. Наградата, която се падне след завъртане, може да се използва на момента или най-късно до 14 дни след спечелването ѝ, но не по-късно от 31.10.2021 г. Наградите от "Колело на късмета" не може да се използват в периода 13.10 - 22.10.2021 г. Посочените условия за участие в играта са еднакви и задължителни за всички участници. Замяна на спечелена награда с друга награда или паричната ѝ равностойност е невъзможна! 
Наградите могат да се комбинират с други действащи отстъпки.


ДРУГИ УСЛОВИЯ
С участието си в Играта участниците декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта. С предоставянето на личните си данни, дават съгласието си за обработването им при спазване нормативните изисквания на българското и европейско законодателство – Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR). С участието си в Играта, участниците се съгласяват да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. Организаторът на Играта се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни във връзка с играта да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използват личните данни на лицата само за целите, посочени в настоящите условия и правила. Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия.