Зелена Мания

Share

Какво прави Мания зелена компания

Бизнесът с дрехи втора употреба е зелен бизнес, защото със закупуването на използвани дрехи вие допринасяте за опазването на природата:

  • намаляване на вредни емисии във въздуха
  • използване на по-малко вода
  • експлоатацията на тежък човешки труд за отглеждане на памук и лен
  • разумно потребление и разходи
  • добър личен еко пример за хората около вас

 

Зелени факти

 

Зеленият цвят е цветът на живата природа.

Зеленият цвят е символ на надеждата и развитието. 

Зеленият цвят е естествен и натурален, природен и екологичен, устойчив и стабилен, безопасен, здравословен и успяващ… такава е и ТВОЯТА ЗЕЛЕНА МАНИЯ. 

 

   
Затвори